top of page
fim.jpg

FIM Valvole srl è stata in grado di stabilirsi rapidamente come leader nella produzione di microvalvole pneumatiche nei mercati europei , americani e asiatici .

10mm STD

10mm ISO

10mm HF

10mm LTC

menu_10mmstd.jpg
menu_10mmiso.jpg
menu_10mmhf.jpg
Immagine.png

15mm STD

15mm HF

15mm PRP

15mm SP5

menu_15mmstd.jpg
menu_15mmhf.jpg
prp15mm.png
15mmSP5_foto.jpg
bottom of page